PKK logo
22. januarja, 2022

Redna skupščina plavalnega kluba Koper 2022

Vabilo na redno skupščino plavalnega kluba Koper. Skupščina bo v ponedeljek, 31.01.2022 ob 17:30 uri v prostorih Srednje tehniške šole v Kopru, Šmarska cesta 4e.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem dnevnega reda skupščine
4. Poročilo o poslovanju Plavalnega kluba Koper za leto 2019, 2020 in 2021
5. Podelitve nazivov častnih članov kluba
6. Odločanje skupščine o kandidatih za nove člane kluba
7. Volitve organov kluba ter sprejem plana in programa kluba
8. Pobude in vprašanja

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednica
Alenka Šarkanj, l.r.

Deli objavo

Prejšnje objave

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram