Redna skupščina plavalnega kluba Koper 2022

Vabilo na redno skupščino plavalnega kluba Koper. Skupščina bo v ponedeljek, 31.01.2022 ob 17:30 uri v prostorih Srednje tehniške šole v Kopru, Šmarska cesta 4e.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem dnevnega reda skupščine
4. Poročilo o poslovanju Plavalnega kluba Koper za leto 2019, 2020 in 2021
5. Podelitve nazivov častnih članov kluba
6. Odločanje skupščine o kandidatih za nove člane kluba
7. Volitve organov kluba ter sprejem plana in programa kluba
8. Pobude in vprašanja

VLJUDNO VABLJENI!

Predsednica
Alenka Šarkanj, l.r.

Delite objavo