PKK logo
12. decembra, 2019

Namenitev dela dohodnine za donacije

Pozdravljeni, prilagamo obrazec za odmero dohodnine. Ta del dohodnine ( max. 0,5% ) vam država omogoča, da ga ponudite društvom, organizacijam, ki so registrirana, drugače pa vam država tudi ta del dohodnine vzame.

Če ste pripravljeni ta del nameniti rajši našemu klubu, lahko izpolnjen ter podpisan obrazec prinesete na plavanje in ga oddate našim trenerjem ali pa skenirate in pošljete na: [email protected]

Obrazec lahko sprintate - kopirate in ga ponudite še drugim, ki so pripravljeni pomagati.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.

Kdo

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Kdaj

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Več

Obrazec za namenitev dela dohodnine

Deli objavo

Prejšnje objave

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram