PKK logo
19. oktobra, 2020

UKREPI ZARADI COVIDA

Od torka (20.10.2020) do preklica bodo potekali treningi samo za registrirane športnike!

Spoštovani,

Vlada je 18.10.2020 na dopisni seji na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države. Vezano na nove odloke (Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2), ki so v veljavi, vam v nadaljevanju posredujemo informacije o izvajanju treningov in tekem v objektih v upravljanju Javnega zavoda za šport MOK.

  • Za registrirane športnike(torej, športnike, ki so registrirani v skladu z Zakonom o športu) se treningi in tekmovanja, ki niso podvržena zakonu o javnih zbiranjih nadaljujejo po predvidenem razporedu. Registrirani športniki po Zakonu o športu so športniki, ki so stari najmanj 12 let in so člani športnega društva, ki je včlanjen v NPŠZ ali ŠIS-SPK in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.
  • Odrejena je prepoved uporabe športnih objektov za izvedbo športno rekreativne vadbe v skupinski izvedbi.
  • Uporaba bazenov za izvedbo individualne vadbe je dovoljena ob upoštevanju omejitve števila uporabnikov na največ 10 v fizično omejenem vadbenem prostoru pri čemer je dovoljena 1 oseba na vsakih 20 m2 vadbene površine.
  • Pri izvajanju treningov in tekem (ki niso podvržena zakonu o javnih zbiranjih) je potrebno dosledno upoštevati vsa veljavna priporočila in navodila s strani NIJZ.

 Zaradi odloka o omejitev gibanja med 21. in 6. uro pa bo Olimpijski bazen Koper zapiral svoja vrata ob 20:00 in ne 22:00, da lahko omogočimo vsem pravočasno vrnitev domov.

Deli objavo

Prejšnje objave

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram