Spremembe in dopolnitve Odloka

Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Sporočilo poslal(a): Janez Štupar/MSS/GOV

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 323. dopisni seji dne 31. 1. 2022 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 13/22 dne 31. 1. 2022 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202213 in so začele veljati s 1. 2. 2022.

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev ter druge ukrepe, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:
1. Pozitivni test HAG po novem priznan, kot dokaz o prebolevnosti covid-19.
Odlok po novem določa, da je tudi pozitivni test HAG, ki je opravljen od 1. 2. 2022 dalje, ustrezno dokazilo za priznavanje prebolevnosti bolezni COVID-19. Test HAG mora biti opravljen pri pooblaščenih izvajalcih presejalnega testiranja.
2. Dopolnjen nabor ustreznih zaščitnih obraznih mask.
Odlok razširja in natančneje določa tudi tip zaščitnih mask na podlagi priporočila Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje z dne 24. 1. 2022. Od 1. 2. 2022 so tako primerne oziroma priznane zaščitne maske: kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 in maske tipa FFP3.
3. Veljavnost COVID-19 potrdila o cepljenju omejena na 270 dni.
S 1. 2. 2022 začne veljati omejitev veljavnosti potrdila o cepljenju zoper COVID-19 za osebe, ki so starejši do 18 let, na 270 dni. Veljavnost potrdil o cepljenju za osebe mlajše od 18 ostaja brez časovne omejitve. Osebam cepljenim s poživitvenim odmerkom, pa potrdilo o cepljenju velja neomejeno.
4. Spremenjene smernice trajanja izolacije za bolnike s COVID-19.
Od 24. 1. 2022 dalje se trajanje izolacije (obvezna osamitev za osebe s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2) krajša iz 10 na 7 dni. Izolacija se po 7 dneh lahko zaključi, če sta izpolnjena dva pogoja: da je oseba zadnjih 24 ur brez vročine in je minilo 24 ur od izboljšanja simptomov in znakov bolezni (v primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija ustrezno podaljša) in, da je oseba 7. dan opravi hitri antigenski (HAG)
test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti negativen. V primeru, da je test HAG po 7. dneh pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine brez opravljenega HAG testa. Izolacija se lahko krajša tudi osebam, ki so pozitivni izvid PCR-testiranja prejele v tednu pred 24. 1. 2022 in so že preživele vsaj 7 dni izolacije.

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani javnosti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na [email protected].

Obvestilo-omejitve-pri-izvajanju-sportnih-programov_1-2-2022_b

Obvestilo-omejitve-pri-izvajanju-sp_P

Več novic

obvestilo

Zaprtje bazena med prazniki

Pozdravljeni, bazen bo med prazniki 27.04 ter 01. in 02.05. zaprt, vadba za vse skupine odpade. Želimo vam lepe praznike, Ekipa PKK

Priznanja MOK plavalcem PKK

16.02.2023 je bila v protokolarni dvorani Sv. Frančiška Asiškega v Kopru podelitev priznanj na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2022. Iz Plavalnega

Zaprtje bazena 08.02.2023

Zaradi zaprtja Olimpijskega bazena Koper dne 08.02.2023 vse vadbe Plavalnega kluba Koper odpadejo. Lep pozdrav, Plavalni klub Koper.

Ponovno odprtje bazena

Spoštovani, vadba v Olimpijskem bazenu Koper se bo ponovno pričela 09.01.2023. Lep pozdrav, Plavalni klub Koper.